Historikk

        I Europa skjer det samtidig flere steder: I Tyskland 1822: Christian Friedrich Ludwig Buschmann bygger et stemmeapparat med belg. Wien 1829: Cyrille Demian, en orgel- og pianobygger finner opp et instrument han kaller accordion. Samme år i England: Charles Wheatstone bygger et lignende instrument han kaller symphonion og fire år senere concertina. Prinsippet med metall-lameller svingende i en luftstrøm hadde for øvrig allerede lenge før vår tidsregning vært i bruk i Kina i et instrument kalt tcheng. Utover på 1800-tallet fantes det ingen standarder for hvordan trekkspillet skulle se ut eller hvordan klaviaturet skulle organiseres.
      Fellesnevnere var: belg, en kasse på hver side med metalltunger og ventiler styrt av et klaviatur. På grunn av sine fordeler som bær-
barhet, kraftige lyd og det at det var enkelt å spille på (som et munnspill), spredte instru-
mentet seg utover Europa og fikk forskjellige former og klaviatursystemer: Eksempelvis: Garmon og bajan i Russland, bandoneon i Tyskland og siden Argentina, concertina på de britiske øyer, pianoklaviatur, som særlig slo an i USA, og så videre. 
    I trekkspillets tidligste år var det velsett i de parisiske stuer. Til og med damer fra den beste sosietet opptrådte gjerne med instru-
mentet. Likevel var gata trekkspillets rette element og fikk etter hvert skrå blikk fra "respektable" instrumentalister og musikk-
      Trekkspill med sither, ca år 1900
elskere. Det var arbeiderklassen som tok trekkspillet til sitt hjerte. I begynnelsen av det 20. århundre, da "bal musette" blomstret for fullt fødte trekkspillet, først det diatoniske, siden det kromatiske, en egen spesiell musikkstil. Vi kan skille ut tre faser i utviklingen av musette-stilen:

1. Den første tiden 1900 - 1920, krysning mellom fransk, italiensk og sigøynermu
-
    sikk, kamp mellom trekkspill og cabrette.

2. 20-tallet - et tiår med utvikling og konsolidering og de første trekkspill-"stjernene".

3. Utvikling av rytmikk og harmoniske ideer ved store stilister som brakte formen til et
    toppunkt på midten av 30-tallet.

       Fra århundreskiftet til annen verdenskrig ble det lagd hundrevis av valser, ma-

zurkaer, polkaer, tangoer og foxtrots av store skapende kunstnere, som både kom-
ponerte og var utøvere på trekkspill. Selv om dette var musikk å danse til, var det i høyeste grad musikalske verk i ordets beste forstand.


Hva er et musette-trekkspill?

        Man kan spille fransk musettemusikk på alle slags trekkspill. De vi forbinder med musette er den vibrerende lyden som skapes av to eller tre "kor", eller sett med stemmer, som er stemt noen cent under og eller over hverandre. Denne måten å stemme på ble ikke innført for at lyden skulle ligne på en sekkepipe, men for å være sterk og gjennomtrengende (hvor var mikrofonen?), og fordi denne måten å stemme på stilte mindre krav til materialkvalitet og nøyaktig stemming. Etter hvert skiftet moten og stemmingen ble stadig "tørrere".
Fransk fra 1930-tallet           Begrepet "tørr" brukes om stem-
ming der korene er helt likt stemt, altså ingen  vibrasjon, "våt" stemming gir vibrasjon. Man kan få trekkspill med stemming fra "tørr" til alle grader av "våt" (mer om dette). I Norge har den tørre stemmingen vært mest populær (vi er jo så tørre!), og er den lyden vi forbinder med trekkspillyd fra vår gammaldans. Før (for 10-40 år siden) var alle "gode og kostbare" instrum-
enter tørrstemt. Nå kan også dyrere instrumenter leveres med våt stem-
ming, (noe som jo egentlig er en selv-
motsigelse fordi dyre  trekkspill er dyre nettopp fordi de krever bedre materia-
ler og høyere presisjon for å være tørr-
stemt) og utøveren nyter da godt av
høyere generell kvalitet, lavere luftforbruk, bedre og mer presis mekanikk, osv.
       I dag er det tre klaviatursystemer som er i bruk på kromatiske trekkspill: piano-, og to knappesystemer, nemlig:

- B-system, også kalt "norsk" system er mest brukt i Norge, Russland og på Balkan.
- C-system, kalles også "svensk" system og er speilvendt i forhold til B-systemet. Dette brukes mest i Sverige, Frankrike, Sveits og ellers i Europa. Forskjellige syste-
mer er populære i forskjellige land og kontinenter. Her i Skandinavia for eksempel, er ca 90% av trekkspillene knappetrekkspill og ca 10% er pianotrekkspill. I USA er det akkurat motsatt! Hvordan et trekkspill høres ut har altså ingenting med klaviatursy-
stemet å gjøre. Et pianotrekkspill kan låte like mye "musette" som et knappespill.


Bal Musettes trekkspill

        Lars Nygaard i Bal Musette har stort sett brukt trekkspill fra den italienske fab-
rikanten Zero Sette (som betyr null sju). På CD'en "Helt umulig" høres en modell som heter "B 29 C musette". Det er et fire-korig instrument som er stemt ganske "vått" 

(altså med mye vibrasjon). På et par sanger brukes det en modell som heter "B 16", som er stemt tørrere ("Lille mann", "Kutt ut snakket" og "Helt umulig").        Disse instrumentene ser ut som helt vanlige "norske" trekkspill slik vi er vant til å se dem. Flere ganger har noen fra publikum kommet bort etter konserten og spurt: "Er dét virkelig et musette-
trekkspill? Det ser jo helt vanlig ut!" Ikke vet vi hvordan de mener et musettetrekkspill skal se ut, men det er et faktum at trekkspill ser litt annerledes ut i Frankrike. De har lekre deksler (grill) i krom, knappene er mindre og sitter tettere, ofte er alle knappene

Zero Sette B29C Musette

hvite. Noen er lakkert i fantasifulle mønstre (graffiti) eller mer eller mindre ekstreme farger. Bal Musette har insett betydningen av det visuelle og tatt konsekvensen av dette!

Lars' nye Fratelli Crosio

        Sommeren 2002 ankom Lars' nye franske trekkspill etter en 9 måneder lang ventetid. Det er et Fratelli Crosio, modell "Professionnel 4". Fratelli Crosio er et legendarisk fransk trekkspillmerke, som i stor grad er blitt et "ikon" for ut-
øvere i musette-genren. Dette merket har ingen importør i Norge, men Kjell Harald Langhaug tok en sjanse og sto for den formelle importen. Forskjellene mellom "internasjonale" og "franske" trekkspill er foruten det utseende-
messige bl. a.:
-Knappene i diskanten er mindre
-Knappene i bassen er større ("sopp-
knapper")
-Registervelgere er plassert bak klavia-
turet.
       Lyden er helt overlegen, og ut-
seendet er fantastisk: Rød celluloid og kromdeksel! Dette instrumentet blir med Bal Musette på alle kommende konserter og blir en attraksjon for alle trekkspillinteres-
serte! Se flere detaljer her!

Det fins mange forskjellige typer trekkspill i dag som lever side om side. Det som er standard i ett land kan være nesten ukjent i nabolandet. Til og med trekkspill som ser like ut, kan ha forskjellige systemer. Her er en lenke til en side som tar for seg de forskjellige typene trekkspill som er i bruk verden over i dag:
Squeezebox 101

Lars Nygaard i Bal Musette har i tillegg til det franske også et instrument som er veldig gammelt og rart. Se her!

Siden du har lest alt dette fortjener du en dose humor!Til toppen

Til forsiden